Darmowa dostawa od 199,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Zasady dotyczące zwrotów

[BANER-WZ]

Nasz sklep oferuje WygodneZwroty.pl jednak oczywiście mają Państwo skorzystania ze standardowej procedury zwrotu oraz przyogotwanego do tego celu formularza zwrotu.

Każdy sklep internetowy powinien posiadać opisany sposób postępowania w przypadku zwrotów i reklamacji, by Klient dokonujący zakupu miał jasność co do sposobu postępowania w przypadku odstąpienia od umowy, bądź reklamacji zakupionego towaru.

ZWROT - Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Pobierz formularz odstąpienia od umowy (PDF)

Sklep Strado.pl oferuje zwrot produktu w ciągu 30 dni.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Zgodnie z prawem w ciągu 30 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Prosimy pamiętać, iż prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentowi.
W przypadku zakupu towaru w celu związanym z działalnością gospodarczą, o czym świadczy faktura, a Kupujący nie jest konsumentem w zrozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwrot towaru nie jest możliwy. W danej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1996 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z poźn. zm.) dotyczące przypadku występowania rękojmi za wady fizyczne. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 par. 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

Procedura zwrotu

Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep Strado.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@strado.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby sprzedającego. Zwroty przyjmowane są wyłącznie w formie przesyłek rejestrowalnych.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

(adres sprzedającego)

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w sklepie [numery].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]

Numer konta bankowego: [numer] (Prosimy sprawdzić poprawność)

Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli Sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia od umowy to 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

 

Zwrot środków

Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zasady zwrotu
Podczas korzystania z prawa do zwrotu należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem:
a) zwracane produkty muszą być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,
b) zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą być pozbawione zabrudzeń,
c) do przesyłki należy dołączyć wypełnioną ulotkę reklamacyjną lub odpowiednie pismo o odstąpieniu od umowy,
d) przesyłka zwrotna musi być odpowiednio zabezpieczona,
e) przesyłka zwrotna musi być przesyłką rejestrowaną (poleconą), aby posiadać dowód nadania i odbioru przesyłki,
f) zwrotowi podlegają wszystkie przedmioty otrzymane w danym zamówieniu (czyli przedmioty gratisowe, elementy zestawu, oryginalne opakowania etc.),
g) w przypadku otrzymania niekompletnego zwrotu, Sklep ma prawo do odliczenia od zwrotu kwoty za brakujące przedmioty,
h) wolę zwrotu należy zgłosić do 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia,
i) produkty należy odesłać do 14 dni kalendarzowych od złożenia woli zwrotu,
j) koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Kupującego,
k) zwrotowi pieniężnemu podlega: cena produktu oraz koszt najtańszej formy dostawy dostępnej podczas dokonywania zamówienia,
l) w przypadku obniżenia wartości zamówienia pierwotnego poniżej kwoty gwarantującą darmową przesyłkę ze względu na przekroczenie określonej wartości zamówienia, koszt przesyłki pierwotnej zostanie odliczony od kwoty zwrotu.
m) Aby zachować prawo do zwrotu pełnej wartości zamówienia z rabatem, Klient musi zwrócić wszystkie produkty objęte zamówieniem, w tym produkt, na który został naliczony rabat. W przeciwnym razie, rabat zostanie unieważniony i wartość zwrotu zostanie obliczona na podstawie ceny przed rabatem.

 

REKLAMACJA - Procedura

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@strado.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Wszystkie informacje powinny być zawarte na ulotce reklamacyjnej przekazanej od Sprzedającego lub na osobnym piśmie wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zamówienia i reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.


Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Adres siedziby (adres do reklamacji oraz zwrotów):

TZ POLAND S.C.
ul. Obornicka 227, Budynek E
60-650 Poznań

z dopiskiem "Zwrot" lub "Reklamacja"

---------------------------------------------

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

pixel